Salon

Geriatriesalon
Jaarlijks worden er een aantal themabijeenkomsten georganiseerd die informatief en informeel zijn: de Geriatriesalon. Geriatriesalons richten zich met name op zorgverleners in de ouderenzorg. U kunt tijdens deze bijeenkomsten kennis vergaren of opfrissen over een bepaald onderwerp. Tevens kunt u collega’s, ‘geestverwanten’ uit andere organisaties, werkvelden en netwerken ontmoeten.

De bijeenkomsten zijn steeds gepland aan het einde van de middag van 13.00 tot 16.00 uur. De middag kan per keer van karakter verschillen, afhankelijk van het thema. Te denken valt aan presentaties, verhalen uit de praktijk, het bekijken van een video, een debat of een interview.

De Geriatriesalon vindt plaats op verschillende locaties in de regio. Aanmelden voor de Geriatriesalon of het congres kan via de aanmeldingsformulieren die via de afdelingshoofden van de diverse instellingen worden verspreid.