Geriatriesalon geannuleerd!

Beste collega’s in de ouderenzorg,

Nu een flinke storm de zomerse hitte verdreven heeft en eenieder langzamerhand de draad weer oppakt, is het hoog tijd voor een nieuwsbericht van de Geriatric Giants! In de afgelopen maanden zijn we allen overvallen door een onverwachte en zeer ingrijpende kennismaking met het nieuwe, onbekende COVID-19 virus. Dit heeft diepe sporen nagelaten. Onze vertrouwde werkpatronen werden veelal acuut doorbroken, en onze flexibiliteit werd voortdurend aangesproken. We kregen te maken met veel onzekerheden, angsten en een voortdurend veranderende situatie. Tegelijkertijd stonden wij als verpleegkundigen en verzorgenden midden in de storm. Het waren namelijk m.n. ouderen met een kwetsbaar profiel die grote risico’s liepen. Tal van dilemma’s en vele nieuwe  vraagstukken stelden ons elke dag weer op de proef.

Als Geriatric Giants, hebben wij, ieder op zijn/haar eigen wijze dit ook in de afgelopen maanden zo ervaren. In juni hebben we voor het eerst weer gezamenlijk vergaderd, onze ervaringen besproken en de draad opgepakt. Uit deze eerste ervaringen blijkt de enorme inzet van onze collega’s op de werkvloer, het vele werk dat verzet werd en wordt. Hierbij willen we jullie allen dan ook hartelijk danken voor jullie inzet en creativiteit in zowel de thuiszorg, de verpleeghuiszorg en/of ziekenhuiszorg. Zorgdragen voor humane zorg op maat in deze extreem moeilijke periode is geen sinecure!

Als Geriatric Giants zullen we op korte termijn een pas op de plaats moeten maken. Het organiseren van een Geriatriesalon op korte termijn is niet mogelijk. Dit betekent concreet het volgende:

  1. De Geriatriesalon op donderdag 24 september 2020 in GLANA gaat in overleg met de sprekers en zorgorganisatie NIET door. Het voorstel is om deze Geriatriesalon op donderdag 21 januari 2021 door te laten gaan. Diegenen die zich reeds hebben ingeschreven (en betaald hebben) voor de geplande salon op 24 september krijgen voorrang bij de reserveringen voor 21 januari. Schrijf je in ieder geval opnieuw in! Noteer alvast deze datum in je agenda! Natuurlijk is dit afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID 19 in de komende maanden.
  2. Het Congres van de Geriatric Giants 2021. Dit jaar kon ons (jubileum)congres geen doorgang vinden. We zullen ons beraden wat wijs is en eind oktober 2020 hierover een beslissing nemen waarover we jullie dan z.s.m. zullen informeren.

Namens de Geriatric Giants: we wensen jullie alle goeds! Zorg goed voor jezelf in deze periode! We houden contact!

Herbert Habets, Cyril Schuijren, Frank Amory, Ludo Scheres, Ron Warnier, Jacqueline Bindels, Marjolein Wijnen.