Jubileumcongres 20 jaar Geriatric Giants

Eindelijk is het dan zover!

Ouderenzorg, Passende Zorg… ?!’, is de titel van ons jubileumcongres. Het congres zal plaatsvinden op de Dag van de Verpleging, donderdag 12 mei 2022, in de GaiaZOO in Kerkrade. 

Onze formule blijft ongewijzigd: het congres is bestemd voor verpleegkundigen en verzorgenden, paramedici en overige professionals werkzaam in de diverse werkvelden van de ouderenzorg. De doelstelling is nog immer tweeledig: enerzijds het uitwisselen van informatie over relevante, actuele, vernieuwende initiatieven in de dagelijkse zorgverlening aan ouderen. Anderzijds het bieden van gelegenheid voor informele kennismaking en netwerken met collega’s uit de eigen regio. 

Het programma en het inschrijfformulier staan nu online!

Zien we ons 12 mei in Hof van Gaia?