Ludo Scheres Award

paulkeijbets (43)De verpleegkundige oscar in de limburgse geriatrie!
Bij de pensionering van Ludo Scheres, een van de Geriatric Giants, werd het idee geopperd om de Ludo Scheres Award (LSA) in het leven te roepen. Ludo heeft in zijn werk als gespecialiseerd verpleegkundige veel pionierswerk verricht Om deze drive over te dragen naar de dagelijkse werkpraktijk van de ouderenzorg werd de award ingesteld.

De Ludo Scheres award wordt uitgereikt door de Geriatric Giants aan een verpleegkundige of verzorgende die zich extra heeft ingezet in de zorg voor ouderen in ruime zin. Voorwaarde is dat de betreffende professional kort bij de praktijk betrokken is. Deze personen kunnen worden genomineerd om mee te dingen naar de felbegeerde award.

Nomineren
De projecten kunnen worden aangemeld bij de Geriatric Giants door collega’s uit de dagelijkse werkpraktijk. De Giants zullen zelf ook pro-actief op zoek gaan naar mogelijke nominaties.

De genomineerde projecten zullen door de Geriatric Giants worden bekeken en er wordt een project gekozen dat de award krijgt toegekend. De award is een object (beeld of ander kunstzinnig voorwerp), er is geen geldbedrag gekoppeld aan deze award.

De Geriatric Giants behouden zich het recht om extern deskundigen te betrekken bij de toekenning van de award. Aan de nominatie kunnen geen rechten worden ontleedt.

Uitreiking van de LSA zal plaatsvinden tijdens de activiteiten die door de Geriatric Giants worden georganiseerd (Congres, geriatriesalon).

Criteria waaraan wordt getoetst is:

  • Originaliteit
  • Creativiteit
  • Praktische inzetbaarheid
  • Gebruik in breder verband
  • Het project moet publiekelijk zijn gemaakt, middels publicaties of presentaties.