Geriatric Giants

De Geriatric Giants zijn een kleine groep enthousiaste professionals in de geriatrie / ouderenzorg Zuid-Limburg. De Geriatric Giants zijn:

  • Frank Amory, co√∂rdinator Ketenzorg, ZIO, Zorg in ontwikkeling;
  • Herbert Habets, verpleegkundige, verplegingswetenschapper, Zuyderland MC Geleen-Sittard;
  • Jacqueline Rulkens, opleidingsmanager toerisme, Leeuwenborgh Maastricht;
  • Ludo Scheres, gespecialiseerd verpleegkundige ouderenzorg, b.d;
  • Cyril Schuijren, verpleegkundig specialist, Zuyderland MC locatie Heerlen;
  • Ron Warnier, verpleegkundig specialist, azM;
  • Marjolein Wijnen, secretaresse polikliniek ouderenzorg, Zuyderland MC Geleen-Sittard.

Jaarlijks organiseren de Geriatric Giants een congres en een aantal geriatriesalons.