Congres

Geriatric Giants 134Congres zorgen in de geriatrie
Doel van het jaarlijks congres is enerzijds kennisoverdracht met betrekking tot relevante, vernieuwende ontwikkelingen in de dagelijkse zorg voor ouderen, anderzijds het bieden van voldoende mogelijkheden voor informele kennismaking met collegae uit de regio Zuid-Limburg (Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg).

Doelgroep
De doelgroep vormen de zorgverleners werkzaam in de dagelijkse zorgverlening: verpleegkundigen en verzorgenden en overige disciplines werkzaam in de (intra-, semi-, en extramurale) ouderenzorg en geriatrie in de regio Zuid-Limburg.

Thema Congres
Ieder jaar staat er een ander thema centraal tijdens het congres ‘Zorgen in de geriatrie’.