Geriatriesalon geannuleerd!

Beste collega’s in de ouderenzorg,

Nu een flinke storm de zomerse hitte verdreven heeft en eenieder langzamerhand de draad weer oppakt, is het hoog tijd voor een nieuwsbericht van de Geriatric Giants! In de afgelopen maanden zijn we allen overvallen door een onverwachte en zeer ingrijpende kennismaking met het nieuwe, onbekende COVID-19 virus. Dit heeft diepe sporen nagelaten. Onze vertrouwde werkpatronen werden veelal acuut doorbroken, en onze flexibiliteit werd voortdurend aangesproken. We kregen te maken met veel onzekerheden, angsten en een voortdurend veranderende situatie. Tegelijkertijd stonden wij als verpleegkundigen en verzorgenden midden in de storm. Het waren namelijk m.n. ouderen met een kwetsbaar profiel die grote risico’s liepen. Tal van dilemma’s en vele nieuwe  vraagstukken stelden ons elke dag weer op de proef.

Als Geriatric Giants, hebben wij, ieder op zijn/haar eigen wijze dit ook in de afgelopen maanden zo ervaren. In juni hebben we voor het eerst weer gezamenlijk vergaderd, onze ervaringen besproken en de draad opgepakt. Uit deze eerste ervaringen blijkt de enorme inzet van onze collega’s op de werkvloer, het vele werk dat verzet werd en wordt. Hierbij willen we jullie allen dan ook hartelijk danken voor jullie inzet en creativiteit in zowel de thuiszorg, de verpleeghuiszorg en/of ziekenhuiszorg. Zorgdragen voor humane zorg op maat in deze extreem moeilijke periode is geen sinecure!

Als Geriatric Giants zullen we op korte termijn een pas op de plaats moeten maken. Het organiseren van een Geriatriesalon op korte termijn is niet mogelijk. Dit betekent concreet het volgende:

  1. De Geriatriesalon op donderdag 24 september 2020 in GLANA gaat in overleg met de sprekers en zorgorganisatie NIET door. Het voorstel is om deze Geriatriesalon op donderdag 21 januari 2021 door te laten gaan. Diegenen die zich reeds hebben ingeschreven (en betaald hebben) voor de geplande salon op 24 september krijgen voorrang bij de reserveringen voor 21 januari. Schrijf je in ieder geval opnieuw in! Noteer alvast deze datum in je agenda! Natuurlijk is dit afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID 19 in de komende maanden.
  2. Het Congres van de Geriatric Giants 2021. Dit jaar kon ons (jubileum)congres geen doorgang vinden. We zullen ons beraden wat wijs is en eind oktober 2020 hierover een beslissing nemen waarover we jullie dan z.s.m. zullen informeren.

Namens de Geriatric Giants: we wensen jullie alle goeds! Zorg goed voor jezelf in deze periode! We houden contact!

Herbert Habets, Cyril Schuijren, Frank Amory, Ludo Scheres, Ron Warnier, Jacqueline Bindels, Marjolein Wijnen.

Congres geannuleerd ivm COVID-19

Beste collega’s in de zorg,

We staan voor een enorme uitdaging: naast de zorg voor kwetsbare ouderen komt daar nu de zorg voor patiënten die besmet zijn met COVID-19 bij. Een enorme uitdaging waarbij een mix van complexe zorg, overlijdens, emoties en angst elkaar opvolgen dan wel versterken. Volg alle richtlijnen van het RIVM zorgvuldig op, als ook de maatregelen die genomen zijn door jullie organisatie!

Vanwege COVID-19 en alle daarbij horende maatregelen zijn we genoodzaakt ons jubileum congres te verplaatsen. Wij hebben als organisatie besloten dit congres te verplaatsen naar het voorjaar 2021. De exacte datum is nog niet bekend, maar wordt uiteraard via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

Wij zullen als organisatie er voor zorg dragen dat de inschrijfgelden terug gestort worden op jullie rekening of naar de organisatie. Geef ons als organisatie hiervoor even de tijd. Deze beslissing vraagt extra (nieuwe) handelingen van ons naast ons werk in deze bizarre tijden. Dank voor jullie begrip.

Het terugstorten van de inschrijfgelden betekent ook dat we voor 2021 beginnen met een nieuwe inschrijving. Je bent dus niet automatisch ingeschreven!

Namens de Geriatric Giants

Geriatriesalon

Inmiddels is er een nieuwe datum vastgelegd, alle deelnemers die zich hebben ingeschreven voor de salon zijn hierover per mail geïnformeerd.

GERIATRIESALON donderdag 12 maart GLANA gaat NIET door!

Beste deelnemer van de Geriatriesalon ‘Zorgen voor het Verhaal’,
Hierbij willen we jullie informeren dat de geplande Geriatriesalon ‘Zorgen voor het Verhaal’ NIET doorgaat. In overleg met de collega’s van Zuyderland, locatie Glana hebben we dit besluit helaas moeten nemen. De actuele ontwikkelingen rondom de verspreiding van het corona-virus maken dat het onverstandig is om de Geriatriesalon op dit moment door te laten gaan. Immers, de deelnemers zijn vrijwel allemaal zorgprofessionals, werkzaam binnen een groot aantal verschillende zorglocaties, waar ze de zorg hebben voor kwetsbare ouderen. Bovendien zou de geplande Geriatriesalon plaatsvinden binnen een ouderenzorgorganisatie.
Kortom; het is wijs om op dit moment blootstelling aan onnodige risico’s te voorkomen.

Ons voorstel is het volgende:
De Geriatriesalon ‘Zorgen voor het Verhaal’ zal worden uitgesteld en op een later tijdstip plaatsvinden (mogelijk september 2020). Alle deelnemers die zich reeds hebben ingeschreven voor de geriatriesalon kunnen dan deelnemen aan deze salon op dit later tijdstip. Zij hebben immers al inschrijfgeld betaald. Mocht het onverhoopt zo zijn dat deelname aan deze alternatieve optie niet mogelijk is, dan zal restitutie van inschrijfgelden mogelijk zijn. We zullen z.s.m. jullie informeren over de alternatieve optie van de Geriatriesalon, en hierbij tevens aangeven hoe de procedure m.b.t. restitutie inschrijfgelden eruit ziet.
Excuses voor het ongemak, dank voor jullie begrip,

Geriatric Giants

.B. Heb je vragen en/of zijn er onduidelijkheden, neem dan gerust contact op met Frank Amory, Lid Geriatric Giants en werkzaam bij ZIO, Zorg In Ontwikkeling T 043 350 69 87 / 0657417394

Congres 2020

Ouderen, professionals en de zorg: Wat doet er nu echt toe?

Meer informatie over de inhoud van het programma is te vinden in het menu Congres. Inschrijven is vanaf heden mogelijk.

Salon donderdag 12 maart 2020

Zorgen voor het verhaal

In deze geriatriesalon zal Joris de Lange, geestelijk verzorger binnen Zuyderland, een presentatie geven over dit onderwerp. Hij zal eerst de functie en het belang van levensverhalen behandelen, maar vervolgens ook enkele handvatten bieden om de diepere betekenislagen te herkennen en erover in contact te komen (ook in de drukte van alledag). Ook zal kort worden ingegaan op de werkwijze van het Centrum voor Levensvragen, een landelijk initiatief dat in de 1ste lijn ondersteuning biedt bij vragen die opkomen bij ziekte, ouderdom en eindigheid, de zogenaamde levensvragen.

Na de pauze zullen de aanwezigen op een andere bijzondere wijze door Joris de Lange en Astrid van Mulken worden meegenomen in het thema middels de dialoog “Zie mij- een zoektocht naar de essentie van zorg”, gevolgd door een gezamenlijke nabespreking. 

Klik hier voor meer informatie

Nieuwsbrief

Tips voor ontvangen nieuwsbrief:

  • heb je geen nieuwsbrief ontvangen check dan je spam!
  • gegevens wijzigen? gebruik de link onderaan de nieuwsbrief
  • schrijf je in via deze website, klik in het menu op nieuwsbrief